Post

Zakupy internetowe a formularz podatkowy - praktyczne wskazówki

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą trzeba podjąć wiele decyzji. Jedną z nich jest wybór odpowiedniego opodatkowania. Sklepy internetowe mają do wyboru trzy opcje: podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz skalę podatkową. Wyjaśnimy różnice pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami i pomożemy Ci zdecydować, które z nich jest najlepsze.

Uproszczone formalności przy ryczałcie ewidencjonowanym

Ryczałt ewidencjonowany to pierwszy rodzaj podatku, jaki może wybrać osoba prowadząca sklep internetowy. Stawka, według której sprzedawane są towary i usługi przez internet, wynosi 3%. Podstawą opodatkowania jest przychód. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na ryczałt ewidencjonowany, zobowiązany jest do prowadzenia wyłącznie ewidencji przychodów. Nie prowadzi księgi przychodów i rozchodów. Ta forma opodatkowania nie jest najlepsza dla sklepów, które mają wysokie koszty na towary. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników nie będą mogli skorzystać z tej opcji. Ryczałt ma tę zaletę, że jest prosty. Z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać właściciele sklepów internetowych, przedsiębiorcy, ani osoby sprzedające części do samochodów.

Skala podatkowa - stawka zależna od dochodu

Osoba, która prowadzi sklep internetowy ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest rozliczanie się na zasadach ogólnych. W tym przypadku podatek obliczany jest w oparciu o dochód. Jest to kwota, która została pomniejszona o koszty nabycia. Ta forma opodatkowania posiada dwie stawki (17% i 32%), które są uzależnione od osiągniętego dochodu. Pierwsza stawka dotyczy dochodu powyżej 85 528 PLN. Druga stawka dotyczy dochodu powyżej 85 528 PLN. W tej formie opodatkowania występuje dochód wolny od podatku. Jest to dochód, od którego przedsiębiorca nie musi płacić podatku dochodowego. Istnieje wiele ulg podatkowych, np. zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego. Ulga z tytułu opieki nad dzieckiem.

Podatek liniowy - Stawka niezależna od dochodu

Podatek liniowy to ostatni rodzaj podatku, jaki przedsiębiorca może wybrać dla sklepu internetowego. Wysokość podatku obliczana jest na podstawie dochodu (różnicy pomiędzy kosztami uzyskania przychodu a przychodem). Istnieje jedna stawka, która nie jest zależna od dochodu. Wynosi ona 19%. To rozwiązanie powinny rozważyć osoby o dochodach znacznie wyższych niż 85 528 zł. Pamiętajmy, że przedsiębiorca, który wybierze podatek liniowy, nie będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku ani innych ulg przy rozliczaniu się według swojej skali podatkowej. Nie może również rozliczać się wspólnie z małżonkiem.