Post

Nowe zasady wystawiania faktur

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące paragonów do faktur. Obecnie nie jest możliwe wystawienie faktury do odbioru, jeśli na paragonie nie pojawi się NIP nabywcy. Przepisy te zapobiegną nadużyciom. Dotychczas nieuczciwi podatnicy mogli żądać wystawienia faktury, mimo że nie byli nabywcami towaru.

Warunki wystawienia faktury do otrzymania paragonu

Ustawa o VAT została znowelizowana 1 stycznia 2020 roku. W art. 106b ust. 5 tego dokumentu zapisano, że w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, która jest potwierdzana paragonem, paragon musi zawierać numer identyfikujący nabywcę dla celów podatkowych lub podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedawca nie może wystawić faktury paragonowej bez NIP-u nabywcy.

Nieprawidłowo wystawione faktury mogą skutkować dotkliwymi karami

Należy pamiętać, że sprzedawca, który wystawi fakturę na podstawie paragonu bez numeru identyfikacyjnego podatnika, będzie podlegał karze finansowej. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 106b ust. 6. Zgodnie z tym paragrafem, jeżeli podatnik wystawi fakturę, dla której nie można wystawić faktury, organ podatkowy wymierzy dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Organ podatkowy nałoży dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty wykazanej na fakturze. Karze podlegać będzie każdy nabywca towarów i usług, który wystawi fakturę na podstawie paragonu nie zawierającego numeru NIP. W takich przypadkach organ podatkowy może nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wynikającej z faktury. Art. Art. 109a ustawy o VAT.

O czym powinien pamiętać nabywca o fakturze VAT?

Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać w 2020 roku, nabywca towaru musi poinformować sprzedawcę o tym, że nie dokonuje zakupu jako osoba prywatna, lecz jako podatnik. Musi również poinformować sprzedawcę, że chciałby, aby na fakturze znalazł się jego NIP. Dopiero wtedy faktura może zostać wystawiona do paragonu.

Nowe przepisy i niemożność umieszczenia NIP na paragonie

Zdarza się, że sprzedawca nie ma możliwości umieszczenia NIP-u na paragonie. Jeśli nabywca zażąda paragonu z numerem NIP, sprzedawca powinien niezwłocznie wystawić fakturę. Paragon bez numeru NIP nie jest wystarczającym dokumentem do wystawienia faktury VAT. Nabywca nie może odliczyć podatku VAT od nabytego towaru lub usługi.

Wypróbuj program do wystawiania faktur Saldeo SMART >>