Post

Co to jest OCR?

OCR jest popularnym narzędziem do tworzenia obrazów zdigitalizowanych. Jest to technika, która przekształca fizyczną formę dokumentu w obraz, często określany jako plik tekstowy. Skanery optyczne powinny być używane w celu wyeliminowania niepożądanych zniekształceń i uzyskania ostrego, wyraźnego obrazu. Następnie obraz jest konwertowany do czerni i bieli, a oprogramowanie OCR analizuje go pod kątem jasnych i ciemnych obszarów (znaki i tło) dokumentu.

Pierwotnie opracowany dla osób niedowidzących, OCR jest obecnie wykorzystywany do szybkiego wprowadzania dokumentów. Podstawowy system OCR składa się ze skanera, elementu rozpoznającego i oprogramowania OCR, które może przekształcić dokument drukowany w dokument komputerowy. Proces obejmuje analizę obrazu drukowanego materiału w celu rozpoznania tekstu, układu i grafiki. Po prawidłowym rozpoznaniu tekstu dokument jest konwertowany do formatu elektronicznego, który może być edytowany przez oprogramowanie.

Algorytmy OCR działają poprzez segmentację tekstu lub artefaktów obrazu. Następnie każdy znak jest porównywany z glifem zapisanym w bazie danych. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy znaki nie są zbyt trudne do rozróżnienia. Ponadto, OCR może być stosowany do różnych skryptów. Aby upewnić się, że proces jest dokładny, tekst powinien być skanowany z algorytmem de-skew. Jeśli wystąpią jakieś przekrzywienia lub inne błędy, program automatycznie skoryguje błąd.

program OCR

OCR jest przydatny w branży opieki zdrowotnej. Proces ten przekształca informacje zawarte w dokumencie w pliki w formie cyfrowej. Może stworzyć cyfrową wersję dokumentu i pliki PDF z możliwością wyszukiwania. Dzięki cyfrowym zapisom szpitalnym, epidemiologia i logistyka zdrowia mogą czerpać korzyści z zapisów. Ponadto, OCR może pomóc w poprawie jakości dokumentów poprzez porównywanie różnych form pojedynczego znaku. Te zalety sprawiają, że OCR jest tak popularny w branży opieki zdrowotnej.

OCR jest potężnym narzędziem do wprowadzania danych. Technologia OCR przekształca twarde kopie na format cyfrowy, który może być przeszukiwany i edytowany. Technologia ta może być również wykorzystywana w innych zastosowaniach, takich jak klasyfikacja. Poczta, na przykład, używa technologii OCR do sortowania poczty i elektronicznego deponowania czeków. Proces ten ułatwia również skanowanie dokumentów w poszukiwaniu informacji. Najczęstsze zastosowania OCR obejmują bankowość i urzędy pocztowe. Systemy OCR są przydatne do konwersji zapisów papierowych na format elektroniczny.

Urządzenia OCR mogą być stosowane w urządzeniach mobilnych. Aplikacje te są często podłączone do Internetu. Mogą one przechwytywać tekst za pomocą kamery i tłumaczyć go na format elektroniczny. Technologia ta jest również przydatna do wprowadzania danych w przedsiębiorstwach i archiwach. Technologia ta może pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze poprzez automatyczne indeksowanie dokumentów. Firma może używać OCR do przechowywania i wyszukiwania dokumentów. Technologie te ułatwiają również firmom zarządzanie dokumentacją. Udane rozwiązanie OCR powinno być kompatybilne z szeroką gamą urządzeń skanujących.