Post

Co warto wiedzieć o dotacjach unijnych?

Dotacje unijne to pieniądze pożyczane przedsiębiorcom, którzy potrzebują ich na rozwój swojej działalności gospodarczej lub jej start na rynku. Pieniądze te pochodzą ze składek państw członkowskich Unii Europejskiej, które są później ulokowane w krajach w zależności od polityki ekonomicznej i społecznej Unii. Środki te w przeciwieństwie do kapitału pochodzącego z prywatnych środków, takich jak fundusze inwestycyjne lub banki, są łatwiej dostępne dla ich odbiorcy, ponieważ nie wymagają od nich dużego zaangażowania swojego kapitału własnego w dany biznes. Często się zdarza, że przedsiębiorca, który chciałby rozwinąć swoją działalność poprzez np. kupno nowego środka trwałego, musiałby ten kapitał najpierw zaoszczędzić, aby je nabyć opisaliśmy ten przykład na stronie https://www.a1europe.pl/. Dzięki środkom Unijnym przedsiębiorca dostaje szanse na zwiększenie konkurencyjności swojej działalności na rynku. Tak samo działa to w przypadku nowego biznesu. Jeśli porównamy dwóch przedsiębiorców, którzy chcą założyć nową firmę. To ten który posiada środki Unijne ma lepsze warunki startu niż ten który musi zaangażować własne środki pozyskane w trudniejszy sposób. Dotacje Unijne są przedmiotem wielu sporów ekonomicznych pomiędzy zwolennikami wolnego rynku, którzy twierdzą, że kapitał pozyskany na dzielność powinien odzwierciedlać potrzeby ekonomiczne konsumentów. Zwolennicy dotacji argumentują, to jednak faktem, że większość tych pieniędzy lokowanych jest za pomocą zasady zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia czynnik ekologiczny i społeczny.

Dotacje unijne - podstawowe informacje

Dotacje Unijne w ogólnym pojęciu są to środki przeznaczone z Unii Europejskiej dla samorządów terytorialnych, lecz także są używane w dużych inwestycjach państwowych i prywatnych. Dotacje jak sama nazwa wskazuje, dotuje grupy docelowe, które zostały ujęte w danej dotacji, zachęcając je do podjęcia działań wtedy, kiedy nie mogły by tego zrobić na własną rękę lub miały by z tym duży problem. Dotacje Unijne w Polsce mają swoją stronę internetową jest nią https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/. Znajdziemy w niej wyszukiwarkę dotacji dostępnych dla danego regionu oraz informacje dotyczące wymagań do ich zdobycia.

Kto może otrzymać dotację unijną?

Dotację Unijną może dostać każda osoba, która się o nie ubiega. W Polsce aż 70% przedsiębiorstw stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Aby założyć taką działalność w najprostszy sposób wystarczy założyć w urzędzie miasta działalność gospodarczą lub przez stronę internetową za pomocą profilu zaufanego, później udać się do skarbówki oraz zakładu ubezpieczeń społecznych. Kolejną rzeczą jest znalezienie odpowiedniej dotacji. Jeśli mamy dobry biznesplan oraz nasza działalność pokrywa się z celami polityki dostępnych funduszy, zapoznajemy się na co możemy te dotacje dostać i na jakich warunkach będzie się to odbywać. Możemy również skorzystać z płatnych usług doradców, którzy podpowiedzą nam co należy zrobić. Jeśli spełniamy wszystkie warunki, otrzymamy określone środki, które musimy wykorzystać na cele związane z wnioskiem o daną dotacje.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Na co można przeznaczyć środki unijne?

Środki Unijne można przeznaczyć na różne cele nie tylko związane z gospodarką, ale również na wszelkiego rodzaju szkolenia czy staże, które aktywizują te grupy społeczne, aby zwiększyć ich produktywność i szanse na rynku pracy. W A1 Europe znajdziesz więcej informacji o przeznaczeniu środków unijnych. Większość funduszy przeznacza się na rozwój przedsiębiorstw działających już na rynku oraz takich, które dopiero powstawiają. Można za ich pomocą rozwijać infrastrukturę, umożliwią one zakup na korzystnych warunkach środków trwałych takich jak budynki czy pojazdy. Dzięki dotacją możemy zakupić sprzęt do naszej pracy, ale także dostajemy szanse na zakup materiałów po niższych cenach, niż miało by to miejsce bez tych środków. Dużą grupę dotacji stanowi również rolnictwo i szeroko pojęty jego rozwój.

Czy dotacje unijne trzeba oddać?

Jeśli będziemy postępować nieuczciwie, a kontrola skarbowa lub inna wykaże, że środki z dotacji zostały użyte w niewłaściwym celu i znacznie odbiegają od założeń dotyczących w wniosku to będziemy zobowiązani do oddania dotacji. Jest wiele przepisów, które nakładają obowiązek na wydawanie tych środków w sposób odpowiedni. W najlepszym wypadku skończyć się to może dla nas karą finansową, a nawet więzieniem.