Post

Anulowanie Faktury VAT - poznaj zasady

Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje warunków wystawienia faktury korygującej. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że w praktyce można anulować fakturę. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca wystawiający fakturę zauważy, że zawiera ona błędne dane jeszcze przed wydaniem towaru. Wyjaśnimy, kiedy i w jaki sposób można anulować fakturę VAT.

W jakich sytuacjach można anulować fakturę VAT?

W praktyce pojęcie anulowania faktury VAT jest powszechne. Aby takie działanie było możliwe, konieczne jest zaistnienie pewnych okoliczności. Po pierwsze, przedsięwzięcie, którego dotyczy dokument, nie miało miejsca (czynność opisana na fakturze nie została zakończona). Faktura nie weszła do obrotu prawnego, czyli nie została doręczona. Oznacza to, że osoba ją wystawiająca posiada oba egzemplarze. Dzieje się tak w przypadku, gdy faktura jest wysyłana do klienta wraz z towarem. Należność musi być zapłacona przy dostawie. Faktura może zostać anulowana, jeśli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki lub nie zapłaci. Dzieje się tak, ponieważ transakcja opisana w dokumencie nie doszła do skutku (sprzedaż nie została zrealizowana). Faktura została zwrócona do wystawcy wraz z wysłanym towarem.

Jak anulować fakturę VAT?

Jeśli spełnione są wszystkie warunki do anulowania faktury VAT, czynność anulowania musi być dokonana w odpowiedni sposób. Osoby odpowiedzialne w firmie za wystawianie dokumentów powinny podpisać oba egzemplarze pisma, a także oryginał. Należy również dołączyć do nich notatkę potwierdzającą anulowanie faktury. Powinna ona zawierać podpis i datę. Ważne jest również wskazanie przyczyny anulowania. Należy pamiętać, że konieczne jest jej przechowywanie w firmie. Nie podlega ona ewidencji, ale numeracja pism musi być zachowana w księgowości.

Anulowane faktury a deklaracje VAT

Zdarza się, że faktura mogła zostać uwzględniona w deklaracji VAT. Wówczas dokument ten może zostać anulowany. Jeśli tak się stanie, masz możliwość skorygowania deklaracji. W ten sposób skorygujesz błędnie naliczony podatek (w tym każdą fakturę, która została później unieważniona).

Czy można anulować fakturę, jeśli są w niej błędy?

Nie. Jeśli osoba wystawiająca fakturę zauważy jakieś nieprawidłowości, np. może anulować dokument przed wysłaniem go do klienta. W niektórych innych przypadkach ustawa o VAT przewiduje korektę faktur VAT. Faktura korygująca zostanie wystawiona m.in. wtedy, gdy błąd będzie dotyczył ceny za towar, którego dokument dotyczy. Zauważalna pomyłka w części opisowej pisma (i nie wpływa na cenę towaru, np. Nota korygująca może być wystawiona, jeśli błąd został popełniony w części opisowej pisma (i nie wpływa np.