Post

Biała lista VAT - kompendium wiedzy

Od 1 września 2019 roku zaczęła obowiązywać biała lista. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim przez przedsiębiorców w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów. Czego możemy się dowiedzieć o białej liście VAT, jak z niej korzystać i co zrobić, gdy jakieś dane się nie zgadzają.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników, która jest ogólnodostępna online, zastępuje dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT zarejestrowanych, niezarejestrowanych i wykreślonych. Została utworzona we wrześniu 2019 roku. Nawet jeśli firmy mają konta firmowe, to nie znajdziemy na niej danych z nich. Pozwala to przedsiębiorcom na weryfikację wiarygodności kontrahentów, co jest kluczowe przy rozliczaniu podatku. Dzięki niemu mogą sprawdzić, czy konto, z którego korzystają, zostało zarejestrowane w rejestrze.

Biała lista jest dostępna na tych stronach:

 • BIP MF
 • Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Centralna Ewidencja

Co znajduje się na białej liście? Jak się wyszukuje?

Szef KAS pobiera z rejestrów publicznych dane o firmach, które znalazły się na liście, bez konieczności podejmowania przez przedsiębiorców jakichkolwiek działań. Dane te są upubliczniane m.in.

 • Nazwa firmy / imię i nazwisko
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany dla celów podatkowych (jeśli został nadany).
 • Status podmiotu
 • Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli został nadany)
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli jest nadany)
 • Jeżeli podmiot nie jest osobą fizyczną, adres siedziby
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji jako podatnik VAT
 • Podstawy prawne odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia rejestracji jako podatnik VAT
 • Numery rachunków rozliczeniowych (rachunek firmowy) lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazane na zgłoszeniu identyfikacyjnym, zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzone za pomocą systemu informatycznego izby rozliczeniowej. (STIR).

Białą listę można przeszukiwać wpisując NIP lub REGON, numer banku, numer rachunku bankowego, nazwy firm, imiona i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) Ważne jest również wskazanie daty, od której będą wyświetlane informacje, do 5 lat wstecz.

Zmiana lub dodanie rachunku do listy

Konta na liście odpowiadają kontom w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego. Lista ta powinna być aktualizowana w przypadku zmiany rachunków. Firmy i spółki cywilne zarejestrowane w KRS muszą zgłosić zmianę do urzędu skarbowego (NIP-8 i NIP-2), natomiast osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą zaktualizować wniosek CEIDG-1. Informator nie publikuje prywatnych rachunków bankowych (ROR).

Jeśli posiadasz rachunek bankowy i jesteś podatnikiem VAT, ale nie ma Twojego rachunku bankowego na liście podatników VAT, warto sprawdzić, czy Twój rachunek bankowy lub SKOK został zarejestrowany w urzędzie skarbowym. Jeśli tak, należy skontaktować się z bankiem w celu omówienia problemu.