Post

Co to jest faktura pro forma? Kiedy należy ją stosować?

Faktury pro forma to dokumenty, które wyglądem przypominają fakturę VAT. Wystawia się go przed dokonaniem zapłaty przez kontrahenta, np. w celu przedstawienia oferty handlowej. Co ważne, pismo to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest dokumentem księgowym. Wyjaśnimy, w jakich przypadkach można skorzystać z tego rozwiązania.

Co to jest faktura pro forma?

Polskie prawo nie definiuje faktury pro forma. Pismo to można określić jako obietnicę dostarczenia dokumentu, który potwierdza transakcję. Faktury pro forma są często wystawiane przez przedsiębiorców w celu przedstawienia szczegółów transakcji. Faktura pro forma jest podobna do faktury VAT, ale nie może być traktowana jako dokument księgowy. Należy pamiętać, że faktura pro forma nie może być wykorzystywana jako dokument księgowy. Po otrzymaniu zapłaty przez przedsiębiorcę, np. Konieczne jest wystawienie faktury VAT po otrzymaniu zapłaty, np.

Kiedy wystawia się fakturę pro-forma?

Aby przedstawić propozycję biznesową, przedsiębiorcy tworzą fakturę pro forma. Dokument ten pozwala im przedstawić kontrahentowi szacunkowe koszty przyszłej dostawy towarów i usług. W piśmie szacuje się również kwotę na poczet zaliczki. Faktury pro forma nie mogą być wykorzystywane jako dowód sprzedaży lub wykonania usługi. Taką funkcję pełni faktura VAT.

Jakie informacje zawiera faktura pro forma?

Faktura pro forma jest bardzo podobna do faktury VAT. Zawiera ona dane wszystkich stron transakcji. Pismo zawiera również numer dokumentu oraz datę wystawienia. Faktura pro forma identyfikuje transakcję - wyszczególnione są w niej towary lub usługi. Pismo zawiera cenę jednostkową netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz wartość netto lub brutto towarów/usług. Dokument musi również zawierać wszelkie rabaty, które przysługują kontrahentowi. Pismo musi zawierać odpowiednią adnotację ("rachunek pro forma") Może również zawierać informacje o terminie i sposobie zapłaty za towar/usługę, a także o terminie realizacji zamówienia.

Faktura pro forma a VAT

Faktury pro forma nie są dokumentami księgowymi i nie mogą być traktowane jako pisma potwierdzające dokonanie transakcji. W ewidencji księgowej nie powinna znaleźć się faktura pro forma. Dokument ten nie jest ważny dla zapłaty podatku VAT. Pismo nie może być traktowane jako faktura potwierdzająca przychód. Faktura pro forma wystawiona przez przedsiębiorcę nie jest zwolniona z obowiązku wystawienia faktury VAT weryfikującej transakcję. Faktura pro forma NIE zobowiązuje przedsiębiorcy do zapłaty kwoty w niej wskazanej.

Wystawiasz faktury? Wypróbuj nasz program do fakturowania!